Základem pro publikování informací v interním informačním systému firmy (intranetu) je redakční systém který je možné doplnit o další specializované moduly. Jednotlivé moduly je však možné instalovat a provozovat i samostatně

 - Redakční systém
 - modul Evidence měřidel
 - modul Evidence bezpečnostních listů


Redakční systém je navržen jako klient - server aplikace s maximálním důrazem na jednoduché a uživatelsky přívětivé publikování aktuálních informací. Informace podléhající častým změnám jsou ukládány v publikačních jednotkách. Publikační jednotka je oblast informačního serveru, která je aktualizována z aplikace web puklikáror klient.

Modul Evidence měřidel umožňuje evidovat umístění jednotlivých měřících přístrojů v rámci firmy, evidovat a kontrolovat termíny kalibrací a u každého měřidla uchovávat historii přesunů a kalibrací. Technologie tažení myší umožňuje snadné "přesuny" měřidel mezi středisky, resp. jednotlivými pracovišti. Evidován je i pohyb měřidel, která byla odeslána ke kalibraci mimo objekt firmy. Aplikace obsahuje standardní tiskové sestavy.

Aplikace Evidence bezpečnostních listů slouží k ukládání a vyhledávání bezpečnostních listů používaných chemikálií prostřednictvím interního informačního systému firmy (intranetu). K jednotlivým bezpečnostním listům jsou doplněny další údaje, jako např. výrobce, klasifikace nebezpečnosti, R-věty, S-věty a další, podle kterých je možné bezpečnostní listy vyhledávat.

Podrobnější informace naleznete v jednotlivých odkazech. Neváhejte a v případe zájmu oslovte naše obchodní zástupce, kteří se Vám budou rádi a naplno věnovat.